Ảnh thumbnail
Hội thảo khoa học “Chính sách thuế trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu”

Thời gian: 13g30 - Thứ Năm, ngày 14 thang 12 năm 2023

Địa điểm: Hội trường A, UEH - Phân hiệu Vĩnh Long

Ảnh thumbnail
Báo cáo chuyên đề “Phòng ngừa các loại tội phạm ma túy, mại dâm, buôn bán người và các loại tội phạm khác”

Thời gian: 8g00 - 11g30, Thứ bảy ngày 02/12/2023;

Ảnh thumbnail
The workshop “THE FUTURE OF FINANCE IN THE AGE OF AI”

Date/Time: 5.30 pm, Thursday, November 30th, 2023;

Venue: Room B1-205, University of Economics Ho Chi Minh City (279 Nguyen Tri Phuong ST, Ward 5, District 10, HCMC).

Ảnh thumbnail
Tọa đàm "SRS 2023" Kỳ thứ 5: Python trong giảng dạy, phân tích đầu tư

- Thời gian: 9:00 (GMT +7) – Thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023

- Địa điểm: Trực tiếp tại phòng B1- 203, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TPHCM.

Ảnh thumbnail
Cuộc thi viết “Tự hào UEH” năm 2023

THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC THAM GIA

Ảnh thumbnail
Viện Đổi mới Sáng tạo: Thông báo tuyển chọn Dự án khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo đợt 2/2023

Timeline tuyển chọn startup

Ảnh thumbnail
Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Kinh Doanh UEH và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Thời gian: 10h30 ngày 24/11/2023

Ảnh thumbnail
Renowned Oxford Professor Mindy Chen-Wishart to Visit UEH, Sharing Teaching and Research Experience

Date: November 16-18, 2023

Venue: UEH Campus B, 279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, District 10, Ho Chi Minh City