Theo quyết định của Bộ GD&ĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI và SCIE năm 2020, Trường Nền tảng công ty cá cược uy tín hàng đầu (UEH) giữ vị trí Top 5 trường đại học Việt Nam công bố trên tạp chí quốc tế nhiều nhất, với 224 bài báo, xếp sau đại học đa ngành và 03 đại học vùng. So với năm 2019, số bài báo được công bố quốc tế của UEH tăng gấp 2,73 lần và tăng liền 5 hạng (top 10 năm 2019). Bên cạnh các trường đại học đa ngành và các trường đại học khối ngành kỹ thuật, sư phạm, thành tích này thể hiện nỗ lực rất lớn của nhà trường, để giữ vững vị trí hàng đầu về công bố quốc tế trong các trường đại học khối ngành kinh tế Việt Nam những năm gần đây.