Theo công bố từ năm 2017 của Eduniversal, Việt Nam có 03 cơ sở giáo dục nằm trong Top 1000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới, trong đó có (1) Trường Nền tảng công ty cá cược uy tín hàng đầu và (2) Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý, với mức đánh giá Hạng 2 Palmes of excellence: Good business school with strong regional influence (Trường đào tạo kinh doanh tốt có tầm ảnh hưởng mạnh toàn khu vực).

Nguồn: Eduniversal ranking

Ngoài ra, theo công bố năm 2019 của Eduniversal, có 4 chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Việt Nam được xếp hạng Top 100 trên thế giới, trong đó Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) có 3 chương trình:, (1) Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Tài chính Ngân hàng (MEBF), (2) Chương trình Thạc sĩ Marketing, Bán hàng và Dịch vụ (MMSS) của Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG); (3) Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe của UEH.

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Tài chính Ngân hàng (MEBF)

Chương trình Thạc sĩ Marketing, Bán hàng và Dịch vụ (MMSS)

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe

Trong bảng xếp hạng Top 100 các Trường đào tạo Thạc sĩ, Eduniversal dựa vào các tiêu chí đánh giá uy tín của chương trình (50% dựa vào ý kiến nhà tuyển dụng, 50% phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng mạnh của Trường), mức lương của lần tuyển dụng đầu tiên và mức độ hài lòng của người học.

Về phương pháp xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo Thạc sĩ và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tốt nhất thế giới (Eduniversal Best Masters and MBAs Ranking), Eduniversal chú trọng vào các thế mạnh học thuật tại các đại học. Eduniversal giúp phân loại các chương trình Thạc sĩ, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh hàng đầu thế giới; đồng thời, đánh giá được các học viên có năng lực cạnh tranh nhất trên thị trường lao động toàn cầu. Việc xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo Thạc sĩ và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tốt nhất thế giới của Eduniversal là nguồn thông tin đáng tin cậy, cung cấp cho người học cơ sở khách quan để lựa chọn tổ chức giáo dục tốt nhất theo định hướng nghề nghiệp của mình. Ngoài ra, tổ chức này còn giúp các nhà tuyển dụng xác định được những nơi đào tạo tin cậy và giúp các cơ sở giáo dục tìm hiểu, đánh giá các đối tác quốc tế phù hợp để hợp tác cùng phát triển.

Giới thiệu về tổ chức xếp hạng Eduniversal:

Tổ chức Eduniversal là một tổ chức xếp hạng quốc tế phi chính phủ được thành lập tại Paris, Pháp từ năm 1994 và bắt đầu xếp hạng các trường trên toàn thế giới từ năm 2007.

Tổ chức Eduniversal xếp hạng các trường kinh doanh theo 5 mức cụ thể như sau:

  • Hạng 1 Palme of excellence: Business school with considerable local influence   (Trường đào tạo kinh doanh có tầm ảnh hưởng đáng kể trong nước);
  • Hạng 2 Palmes of excellence: Good business school with strong regional influence (Trường đào tạo kinh doanh tốt có tầm ảnh hưởng mạnh toàn khu vực);
  • Hạng 3 Palmes of excellence: Excellent business school with reinforcing international influence (Trường đào tạo kinh doanh xuất sắc có ảnh hưởng quốc tế);
  • Hạng 4 Palmes of excellence: Top business school with significant international influence (Top trường đào tạo kinh doanh có ảnh hưởng quốc tế nổi bật);
  • Hạng 5 Palmes of excellence: Universal business school with strong global influence (Trường đào tạo kinh doanh quốc tế có tầm ảnh hưởng mạnh toàn cầu).