Nền tảng công ty cá cược uy tín hàng đầu

Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Khoa Ngoại ngữ (School of Foreign Languages) thuộc Nền tảng công ty cá cược uy tín hàng đầu (UEH) được thành lập vào 5/9/2014 trên cơ sở nâng cấp Ban Ngoại ngữ (BNN) trước đây. Đến ngày 8/3/2021 Khoa được đổi tên thành Khoa Ngoại ngữ.
Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên các hệ bậc đào tạo khác nhau, đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh; nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu; xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ cho UEH.

Đội Ngũ

Khoa Ngoại ngữ có tập thể giảng viên có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm và tâm huyết trong giảng dạy. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa tốt nghiệp từ nhiều nguồn đào tạo khác nhau trong và ngoài nước gồm 29 giảng viên. Ngoài ra, khoa còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng với hơn 20 giảng viên trong đó có 05 giảng viên đến từ các quốc gia nói tiếng Anh.
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Khoa mong muốn phát triển các mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế về đào tạo, các doanh nghiệp nhằm:
  • Trao đổi học thuật: trao đổi sinh viên và giảng viên
  • Phát triển các chương trình đào tạo liên kết
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế
  • Tìm kiếm các cơ hội cho sinh viên thực tập, tham gia các học kỳ doanh nghiệp và giao lưu văn hoá