Nền tảng công ty cá cược uy tín hàng đầu

Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Trực thuộc UEH, Viện Tài chính bền vững là tổ chức giáo dục đầu tiên và cho đến hiện nay là tổ chức giáo dục duy nhất tại Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo và nghiên cứu về tài chính bền vững và các lĩnh vực liên quan.
Với tầm nhìn phát triển dài hạn và sứ mệnh lan tỏa tri thức, thông qua những chương trình đào tạo, dịch vụ tư vấn và nghiên cứu khoa học xuất sắc, Viện cam kết mang đến lợi ích và giá trị cao nhất cho học viên và xã hội.

Đội Ngũ

Chúng tôi có một đội ngũ được đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước đầy tâm huyết với lĩnh vực mình chọn, với mong muốn lan tỏa tri thức và động cơ thực hành tài chính bền vững thông qua việc xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, hoạt động tư vấn và dự án nghiên cứu trong một môi trường làm việc đầy cảm hứng, cởi mở và gắn kết của những người cùng chí hướng.
dashboard

Chương trình đào tạo

Cử nhân

Cao học

Tiến sĩ

Khóa ngắn hạn

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

  • Mở rộng và củng cố mối quan hệ giữa UEH và cộng đồng doanh nghiệp;
  • Kết nối với các “think tank” tài chính và phát triển bền vững trong khu vực và trên toàn thế giới, góp phần đa dạng mạng lưới quốc tế của UEH;
  • Kết nối và triển khai các dự án tài chính bền vững của các tổ chức phi chính phủ đa phương nhằm hỗ trợ Chiến lược Tăng trưởng xanh tại Việt Nam.