Nền tảng công ty cá cược uy tín hàng đầu

Shape
Thumb Thumb

Giới thiệu

Khoa Luật UEH là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học luật, luật kinh doanh và nâng hiểu biết đầy đủ và toàn diện về pháp luật phục vụ kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Chức năng của Khoa là cung cấp các chương trình đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng về Luật cho môi trường kinh doanh, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức pháp lý và tư vấn chính sách, tư vấn pháp luật cho các bên liên quan.
Tổng quy mô tuyển sinh hàng năm cho tất cả các bậc, hệ là 500 sinh viên, học viên. Trong đó, số sinh viên tuyển mới hàng năm là 200 sinh viên chính quy.

Đội Ngũ

Khoa có đội ngũ giảng viên gồm 19 giảng viên cơ hữu và hàng chục giảng viên thỉnh giảng. 100% giảng viên cơ hữu của Khoa có trình độ sau đại học, là những người được đào tạo bài bản, nhiều giảng viên tốt nghiệp sau đại học tại các quốc gia có nền luật học tiên tiên như Anh, Pháp, Úc, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc… rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Giảng viên thỉnh giảng là các nhà Khoa học, nhà giáo lâu năm, các luật sư, thẩm phán có trình độ cao, đạo đức tốt và nhiều kinh nghiệm. (Xem thông tin giảng viên của Khoa tại //law.mediadasar.com/)
dashboard

Chương trình đào tạo

Shape
Thumb

Lĩnh vực quan tâm hợp tác

Đào tạo: Đào tạo dài hạn các chương trình cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
Nghiên cứu: Chủ trì hoặc tham gia các công nghiên cứu về các quy tắc, chuẩn mực pháp lý quốc tế, các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã hoặc sẽ ký kết hoặc tham gia dể hướng đến hoàn thiện pháp luật kinh doanh tương thích với luật pháp quốc tế.
Tư vấn: Tư vấn pháp luật khuyến nghị chính sách cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và những đối tượng có quan tâm về những vấn đề về luật